نویسنده = محمد پسندیده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت فسفر خاک در اراضی کشاورزی پارس‌آباد مغان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 361-372

10.22092/ijsr.2018.117825

محمد پسندیده؛ محمد‌جعفر ملکوتی؛ زهرا محمداسماعیل؛ کریم شهبازی


2. مقایسه تأثیر اسید سولفورو و اسید سولفوریک بر خصوصیات کیفی خاک و رشد گیاه سویا

دوره 28، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 332-339

10.22092/ijsr.2014.120357

محمد پسندیده؛ پرویز مهاجر‌میلانی؛ علی‌اکبر عزیزی‌زهان