تعداد مقالات: 286
1. اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر خاک برای گیاه گندم

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-10

10.22092/ijsr.2015.101387

سیما دبستانی رضوی؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت


3. اثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم دیم با استفاده از نیتروژن-15

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

10.22092/ijsr.2017.109931

محمدحسین سدری؛ احمد گلچین؛ رایحه میرخانی؛ ولی فیضی اصل؛ عادل سی و سه مرده


4. 31-3

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

10.22092/ijsr.2017.115415


5. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دو رقم کلزا در دو خاک شور

دوره 28، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-14

10.22092/ijsr.2019.120114

محمدهادی میرزاپور؛ امیرحسین خوشگفتارمنش؛ محمدحسین داوودی؛ امیرحسین کوچه‌باغی


7. اثر کود آلی و کشت همراه ذرت (.Zea mays L) و کلزا (.Brassica napus L) بر زیست‌فراهمی و جذب آهن در گلخانه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 117-129

10.22092/ijsr.2015.102206

یاسر عظیم زاده؛ حسین شریعتمداری؛ مهران شیروانی


8. اثر روش‌های مختلف کوددهی بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه‌ی کیوی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 237-248

10.22092/ijsr.2016.107355

بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی؛ سمیه شاهنظری


9. بررسی تأثیر پتاسیم و روی بر برخی واکنش‎های گندم (Triticum aestivum L.) به تنش شوری

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 243-258

10.22092/ijsr.2015.103427

بابک متشرع زاده؛ فاطمه وطن‎آرا؛ غلامرضا ثواقبی فیروز‌آبادی


14. تأثیر کود سبز خلر و ماشک بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد سیب زمینی و گندم

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 607-616

10.22092/ijsr.2015.100850

جواد لامعی هروانی؛ محمد اسماعیلی آفتابدری


15. 31-2

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396

10.22092/ijsr.2017.113214


16. 31-4

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396

10.22092/ijsr.2018.116165


18. 32-2

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397

10.22092/ijsr.2018.117236


19. 32-3

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397

10.22092/ijsr.2018.117948


20. 32-4

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397

10.22092/ijsr.2019.118824


22. 33-2

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398

10.22092/ijsr.2019.119813


23. 3-33

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398

10.22092/ijsr.2019.120723


24. 33.4

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398

10.22092/ijsr.2020.121545


25. تأثیر محلول پاشی لیوناردیت، نیتروژن و پتاسیم بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11

10.22092/ijsr.2018.116555

الناز عزیززاده؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی؛ قربان علی روشنی