دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، زمستان 1396 

مقاله پژوهشی

2. عملکرد و ترکیب معدنی برگ و میوه کیوی در روش‌های مختلف کوددهی

صفحه 473-483

10.22092/ijsr.2018.115838

طاهره رئیسی؛ بیژن مرادی؛ جواد فتاحی‌مقدم


5. مقایسه مدل‌های مختلف منحنی مشخصه آب خاک در ارزیابی شاخص کیفیت خاک‌های شالیزاری

صفحه 509-523

10.22092/ijsr.2018.115858

لیلا رضائی؛ سید علی اکبر موسوی؛ ناصر دوات‌گر؛ محمود شعبانپور شهرستانی


8. الگوی تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول پیاز در اثر برگ‌پاشی با منابع مختلف روی

صفحه 559-572

10.22092/ijsr.2018.115894

محمدرضا رفیع؛ امیرحسین خوش گفتارمنش؛ حسین شریعتمداری؛ عبدالستار دارابی


13. بررسی پراکنش فلزهای سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه سرب و روی زنجان

صفحه 627-639

10.22092/ijsr.2018.115952

یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ محمدرضا یافتیان