دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 127-283 
3. تغییرات مکانی وضعیت حاصلخیزی خاک شالیزارهای بخش جنوبی دشت فومنات

صفحه 141-154

10.22092/ijsr.2019.119756

ناصر دوات‌گر؛ مریم شکوری‌کتیگری؛ لیلا رضائی؛ بهاره دلسوز خاکی؛ حسن شکری واحد؛ مسعود کاووسی


5. تأثیر تیمارهای زیستی فسفاتی و روی بر جزء‌بندی فسفرمعدنی در خاک ناحیه ریشه دو رقم لوبیا

صفحه 167-179

10.22092/ijsr.2019.119758

محمود محمدی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ محمد حسین داوودی


7. ارزیابی رابطه عملکرد با شاخصی ازکیفیت خاک در اراضی شالیزاری

صفحه 197-212

10.22092/ijsr.2019.119762

مریم شکوری کتیگری؛ شهرام محمود سلطانی؛ محمد تقی کربلایی آقا ملکی؛ فاطمه کشتکار


8. مقایسه سه روش زمین آمار برای پیش بینی گروه‌های بافتی در اراضی زراعی و باغی استان گیلان

صفحه 213-225

10.22092/ijsr.2019.119763

سینا ملاح؛ بهاره دلسوز خاکی؛ ناصر دوات‌گر؛ کامبیز بازرگان؛ میر ناصر نویدی؛ لیلا رضائی؛ مریم شکوری کتیگری؛ حسن شکری واحد؛ هادی شیخ الاسلام؛ احمد شیرین فکر؛ احسان کهنه


9. ارزیابی روش‌های نقشه‌برداری رقومی در تهیه نقشه سه‌بعدی کربن آلی خاک

صفحه 227-239

10.22092/ijsr.2019.119764

محمد جمشیدی؛ محمد امیر دلاور؛ روح اله تقی‌زاده مهرجردی؛ کلبی برانگارد