کلیدواژه‌ها = غلظت مرجع
تعداد مقالات: 1
1. روش تحلیل داده‌های ترکیبی برای تشخیص وضعیت عناصر غذایی کم‌مصرف با رویکرد تعادل عناصر در چغندر‌قند پاییزه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 497-508

10.22092/ijsr.2018.115840

عبدالمحمد دریاشناس؛ مجید بصیرت؛ علی رضا پاک‌نژاد؛ سروش دریاشناس