درباره نشریه

مجله علمی-پژوهشی "پژوهش های خاک" فصلنامه ای است برای نشر مقاله های اصیل و داوری شده در یکی از رشته های مختلف  علمی مربوط به بهرهبرداری، حفاظت و پایداری منابع خاک کشور. این مجله یکی از نخستین مجله های پژوهشی در زمینه های مختلف علوم خاک می باشد که انتشار آن از سال 1364 آغاز گردید. گستره موضوعی مجله  متنوع است و مطالبی در باره نقشه برداری خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک خاک، رابطه خاک-آب- گیاه، فرسایش و تخریب  و حفاظت خاک، و بهره برداری پایدار از منابع خاک در ایران را شامل می شود.مقالات ارسالی به مجله می بایست مبتنی بر تحقیقاتی باشد که نتایج آن قبلا چاپ نشده و به مجلات دیگر نیز ارسال  نشده باشد. زبان اصلی مجله فارسی است و چکیده مقالات به زبان انگلیسی هم درج می شود.