اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 571
تعداد پذیرش 207
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 313
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 132

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 315
تعداد مشاهده مقاله 154328
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 211755
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 301 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 36 %