اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 696
تعداد پذیرش 266
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 369
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 155

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 450
تعداد مشاهده مقاله 209866
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 257064
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 271 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 42 روز
درصد پذیرش 38 %