اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 732
تعداد پذیرش 286
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 382
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 162

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 471
تعداد مشاهده مقاله 290656
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 286210
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 268 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 42 روز
درصد پذیرش 39 %