اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 671
تعداد پذیرش 254
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 359
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 149

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 424
تعداد مشاهده مقاله 182756
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 243457
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 276 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 37 روز
درصد پذیرش 38 %