دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 473-653 
مقایسه مدل‌های مختلف منحنی مشخصه آب خاک در ارزیابی شاخص کیفیت خاک‌های شالیزاری

صفحه 509-523

10.22092/ijsr.2018.115858

لیلا رضائی؛ سید علی اکبر موسوی؛ ناصر دوات‌گر؛ محمود شعبانپور شهرستانی


الگوی تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول پیاز در اثر برگ‌پاشی با منابع مختلف روی

صفحه 559-572

10.22092/ijsr.2018.115894

محمدرضا رفیع؛ امیرحسین خوش گفتارمنش؛ حسین شریعتمداری؛ عبدالستار دارابی


بررسی پراکنش فلزهای سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه سرب و روی زنجان

صفحه 627-639

10.22092/ijsr.2018.115952

یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ محمدرضا یافتیان