دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 383-510 
تعیین رطوبت بحرانی برخی خاک‌های آبگریز استان گیلان

صفحه 499-510

10.22092/ijsr.2016.105908

سیده مهرنوش میربابائی؛ محمود شعبانپور شهرستانی؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ کامبیز طاهری آبکنار