دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 431-566 

مقاله پژوهشی

اثر دو روش کشت کم‌خاک‌ورزی و مرسوم بر نیتروژن و آب مصرفی گندم

صفحه 431-441

10.22092/ijsr.2019.118553

عبدالحسین ضیائیان؛ فرهاد مشیری؛ غلامرضا زارعیان


ارزیابی کارآیی مدل‌های نفوذ آب به خاک تحت تأثیر روش های خاک‌ورزی و مدیریت بقایا در تناوب گندم-ذرت

صفحه 457-469

10.22092/ijsr.2019.118555

جهانبخش میرزاوند؛ عبدالمجید ثامنی؛ سید علی اکبر موسوی؛ صادق افضلی نیا؛ نجفعلی کریمیان


بررسی میزان باقیمانده نیترات در سیب زمینی مناطق عمده تولید کشور و میدان مرکزی میوه و تره بار تهران

صفحه 471-482

10.22092/ijsr.2019.118556

مژگان یگانه؛ کامبیز بازرگان؛ مرجان سمائی؛ مهناز فیض اله زاده اردبیلی؛ شیدا طباخیان