دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 435-549 

مقاله پژوهشی

مقایسه روش‌های ارزیابی کیفیت خاک و ارتباط آن با عملکرد در اراضی چایکاری غرب استان گیلان

صفحه 435-450

10.22092/ijsr.2021.351656.551

نفیسه یغمائیان مهابادی؛ حورا فیاض؛ عاطفه صبوری؛ احمد شیرین فکر