دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 125-238 

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر

صفحه 125-134

10.22092/ijsr.2010.126662

ابراهیم سپهر؛ محمد جعفر ملکوتی؛ بهمن خلدبرین؛ نجفعلی کریمیان؛ عباس صمدی؛ حسن رسولی؛ فریدون نورقلی پور؛ حامد رضایی؛ زهرا خادمی


توزیع پذیرفتاری مغناطیسی در ارتباط با ترکیبات آهن در برخی خاک های انتخابی استان فارس

صفحه 191-204

10.22092/ijsr.2010.126950

حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ سیروس جعفری؛ مجید رجائی؛ رضا قاسمی فسائی


جداسازی و گروه بندی جدایه هایAzospirillum بومی برخی خاک های ایران

صفحه 205-215

10.22092/ijsr.2010.126951

محمد حسین ارزانش؛ حشمت الله رحیمیان؛ حسینعلی علیخانی؛ کاظم خاوازی


تأثیر دو گونه از قارچهای میکوریز آربوسکولار در کاهش سمیت کادمیوم در گیاه گوجه فرنگی با سطوح مختلف فسفر

صفحه 217-228

10.22092/ijsr.2010.126952

پریسا علیزاده اسکویی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ حسین شریعتمداری؛ احمد اصغرزاده؛ شهرام باغبان سیروس


اثر باکتری های حل کننده فسفات و کودهای فسفاته بر چگونگی رشد گیاه برنج

صفحه 229-238

10.22092/ijsr.2010.126954

سید قهرمان افتخاری؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ غلام عباس اکبری؛ علی محدثی؛ ایرج الله دادی