دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 109-224 
ارزیابی تناسب اراضی برای کشت گندم در دشت‎های آبی ایران

صفحه 127-145

10.22092/ijsr.2022.358624.666

میرناصر نویدی؛ جواد سیدمحمدی؛ سید علیرضا سید جلالی؛ علی زین الدینی؛ اصغر فرج نیا؛ غلامرضا زارعیان؛ نورایر تومانیان؛ شاهرخ فاتحی؛ مهناز اسکندری؛ بهاره دلسوز


بررسی اجمالی وضعیت عناصر پرمصرف، شوری و کربن آلی در خاک برخی اراضی شالیزاری استان گیلان

صفحه 193-209

10.22092/ijsr.2022.356293.638

حسن شکری واحد؛ ناصر دواتگر؛ مسعود کاوسی؛ شهریار بابازاده جعفری؛ لیلا رضائی؛ مریم شکوری