دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-141 
اثر اسید سیلیسیک و باکتری‌های حل‌کننده فسفات بر فراهمی عناصر کم‌مصرف

صفحه 85-96

10.22092/ijsr.2022.126892

لیلا رضاخانی؛ بابک متشرع زاده؛ محمد مهدی طهرانی؛ حسن اعتصامی؛ حسین میرسید حسینی